Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 10:13

Δηλώσεις Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων

Υπενθυμίζουμε στους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ότι θα πρέπει να υποβάλλουν «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων».

Η δήλωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων είναι η 30η Νοεμβρίου 2019.

Ο Συνεταιρισμός μας, στα πλαίσια της υποβοήθησης των παραγωγών στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους φορείς, αναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση των δηλώσεων συγκομιδής.

  • Απαραίτητά δικαιολογητικά: Τιμολόγια
  • Πληροφορίες: 2710230604

 

Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2019 11:11

Ασφάλιση παραγωγης: Τα πάνω-κάτω θα φέρει η νέα ΚΑΠ

O πιο διαδεδομένος και κοινά αποδεκτός τρόπος διαχείρισης κινδύνων παραμένει έως σήμερα η ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Εκ του αποτελέσματος, όμως, και παρά το γεγονός ότι κάθε κράτος-μέλος εφαρμόζει διαφορετική ασφαλιστική πολιτική, τα μέτρα δεν είναι αρκετά και πολλές φορές κρίνονται δυσλειτουργικά, σε μια συγκυρία που ο αγροτικός τομέας καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τις διαρκείς μεταβολές των τιμών στο πλαίσιο των διεθνών αγορών.

Σύμφωνα με αναφορά της Κομισιόν που δημοσιεύτηκε το 2017, όσο μεγαλύτερη και γενναιόδωρη είναι η δημόσια στήριξη για την αντιμετώπιση των κινδύνων, τόσο πιο εξαρτημένος είναι ο παραγωγός από το κράτος και αδιάφορος απέναντι στη χρήση ιδιωτικών εργαλείων διαχείρισης κινδύνου. Βέβαια, όπως παραδέχεται η Κομισιόν, η ελκυστικότητα των εργαλείων διαχείρισης ποικίλλει σημαντικά σε σχέση με τον βαθμό κινδύνου, τον τομέα, την περιοχή που υπόκειται σε κίνδυνο και το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Δεν παραλείπει, δε, να επισημάνει την ανησυχία της για τη χρυσή τομή που πρέπει να βρεθεί ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και στον τρόπο για να επιτευχθεί καλύτερη ενημέρωση του Ευρωπαίου αγρότη σε θέματα διαχείρισης.

Μη επιδοτούμενα συστήματα διαχείρισης κινδύνων στην ΕΕ

Είναι, όμως, τα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου μέχρι στιγμής αποδοτικά; Με βάση την έκθεση της Κομισιόν, όπως εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις σημαντικά προβλήματα.

✱ Μη επιδοτούμενη ασφάλιση

Η ασφάλιση καλλιεργειών ή ζωικού κεφαλαίου λειτουργεί ακριβώς όπως οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση. Ο γεωργός, δηλαδή, καταβάλλει ασφάλιστρο και, σε περίπτωση ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση, λαμβάνει αποζημίωση. Στην ΕΕ, η ασφάλιση καλύπτει κυρίως τον κίνδυνο παραγωγής, ενώ η ασφάλιση για τον κίνδυνο από τη μεταβολή των τιμών, της απώλειας εσόδων και απώλειας εισοδήματος είναι ασυνήθιστη.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, τα ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης καλούνται να διαχειρίζονται ασύμμετρες πληροφορίες. Για παράδειγμα, είναι δύσκολο να προβλέψουν και να υπολογίσουν το κόστος φυτοϋγειονομικών επιδημιών. Επίσης, η εμφάνιση συστημικών κινδύνων μπορεί να απαιτήσει από την ασφαλιστική εταιρεία να καθορίσει πολύ υψηλά ασφάλιστρα.

Ο πιο συνηθισμένος τύπος ασφάλισης είναι η ασφαλιστική κάλυψη μεμονωμένων κινδύνων, όπως το χαλάζι. Αντίθετα, η ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων (π.χ. παγετός, καταιγίδα, υπερβολική βροχή, ξηρασία) είναι διαθέσιμη μόνο σε μικρότερο βαθμό. Όπως επισημαίνεται, στην ΕΕ η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει περιορισμένη, με κύρια εμπόδια τα υψηλά ασφάλιστρα, οι μεγάλες αφαιρέσεις και η αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, ιδίως στην ασφάλιση πολλαπλών κινδύνων και στην απουσία ασφαλιστικών για απώλεια εισοδημάτων.

✱ Μη επιδοτούμενα αμοιβαία κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια απαιτούν από τους παραγωγούς να συνεισφέρουν, συνήθως με σταθερό ποσό ανεξάρτητα από τον κίνδυνο, σε ένα κοινό αποθεματικό. Σε περίπτωση ζημιών, οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν πλήρη ή μερική αποζημίωση, με πρόσθετη είσπραξη από τους συμμετέχοντες στο ταμείο, εφόσον είναι αναγκαίο.

Η αποτελεσματικότητα του εργαλείου εξαρτάται από τα διαθέσιμα κεφάλαια σε περίπτωση ζημιών. Κατά συνέπεια, μεγάλο πρόβλημα προκύπτει όταν πάρα πολλοί αγρότες υφίστανται απώλειες ταυτόχρονα.Σύμφωνα με την Κομισιόν, η δημιουργία αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς υπάρχουν διοικητικές απαιτήσεις, έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των γεωργών και ανάγκη επαρκών αποθεμάτων.

Όσον αφορά τα κύρια ιδιωτικά μέσα που διατίθενται για τη διαχείριση των κινδύνων από τη μεταβολή των τιμών είναι οι προθεσμιακές συμβάσεις, οι μελλοντικές συμβάσεις και οι προαιρετικές συμβάσεις δικαιωμάτων.

✱ Προθεσμιακές συμβάσεις

Πρόκειται για μη τυποποιημένες συμφωνίες μεταξύ παραγωγού και αγοραστή. Και τα δύο μέρη συμφωνούν ότι μια μεταβίβαση ενός εμπορεύματος/προϊόντος θα πραγματοποιηθεί σε ένα προκαθορισμένο μελλοντικό χρόνο (προκαθορισμένοι είναι και ο όγκος και η τιμή μονάδας). Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι προθεσμιακών συμβολαίων. Σε τομείς όπου οι επιχειρήσεις είναι καθετοποιημένες, η ανάθεση συμβάσεων είναι περιττή. Αντίθετα, μεμονωμένοι αγρότες μπορούν να διαπραγματεύονται συμβάσεις, αλλά συνήθως δεν τα καταφέρνουν.

Σύμφωνα με την έκθεση, μεγαλύτερη χρήση προθεσμιακών συμβάσεων υπάρχει κυρίως σε τομείς και κράτη-μέλη που διαθέτουν δομές συνεργασίας και είναι σε θέση να αυξήσουν την ισχύ των αγροτών στην αγορά. Η χρήση προθεσμιακών συμβάσεων στην ΕΕ τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για τα ζώα δεν είναι ευρέως διαδεδομένη.

✱ Μελλοντικές αγορές

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τυποποιημένες προθεσμιακές συμβάσεις που τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακό επίπεδο (προθεσμιακές αγορές). Η ποιότητα, η ποσότητα, η μέθοδος παράδοσης και η ημερομηνία λήξης είναι όλα προκαθορισμένα. Τα συμβόλαια αυτά αναπτύσσονται ευρέως στους τομείς των σιτηρών και των ελαιούχων σπόρων στη Γαλλία και στον τομέα των χοίρων στη Δανία.

Για να συμμετάσχουν στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων, οι αγρότες πρέπει να πληρώσουν ένα αντίτιμο που λειτουργεί ως εγγύηση για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου. Για να γίνουν εργασίες αντιστάθμισης, η τιμή στην προθεσμιακή αγορά και η τιμή αγοράς θα πρέπει να συγκλίνουν. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο τιμών μετρά την αξία του βασικού κινδύνου.

Ένα από τα βασικά προβλήματα στην ανάπτυξη των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι η ρευστότητα στην αγορά. Ένα άλλο προϊόν στις προθεσμιακές αγορές είναι οι προαιρετικές συμβάσεις δικαιωμάτων, που παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση αγοράς ή πώλησης.

Πηγή "Ύπαιθρος Χώρα"

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 12:11

Έως 80.000 ευρώ η χρηματοδότηση για κάθε πρόταση ευφυούς γεωργίας

Για τον τρόπο με τον οποίο η διασύνδεση και η συνεργασία ερευνητικών, πανεπιστημιακών και άλλων φορέων μπορεί να προσφέρει τεχνολογικές λύσεις στην τοπική κοινωνία και εν προκειμένω στον αγροτικό τομέα, μίλησε ο υπεύθυνος του εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, Νικόλαος Βώρος.

Μέσω του ενταγμένου στο «Horizon 2020» έργου Smart4All, ο υπεύθυνος του έργου μας εξήγησε τη λειτουργία μιας «πύλης καινοτομίας»: «Το εργαστήριό μας αναπτύσσει τεχνολογίες για ‘‘κυβερνοφυσικά συστήματα’’, που σημαίνει τεχνολογίες που περιλαμβάνουν αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Είμαστε αναγνωρισμένη πύλη καινοτομίας (Digital Innovation Hub) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους, εν προκειμένω σε αγρότες, που δεν έχουν επαφή με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Πρώτο βήμα είναι να χτίσουμε ένα δίκτυο τοπικών φορέων, ώστε σε επόμενο επίπεδο οι κόμβοι αυτοί να γίνουν εθνικοί. Μία από τις τέσσερις θεματικές δραστηριοποίησης του έργου είναι και η ψηφιακή γεωργία

Το Smart4All έχει στόχο να διασυνδέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ψηφιακές πύλες καινοτομίας με τοπική αυτοδιοίκηση, εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα/ινστιτούτα, πανεπιστήμια κ.λπ. και να μπορεί να μεταφέρει τεχνογνωσία και καλές πρακτικές μεταξύ αυτών των φορέων και μεταξύ των διασυνδεδεμένων χωρών. Το έργο είναι τετραετούς διάρκειας και έχει συνολικό προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε χώρες της Κεντρικής, Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρώτο βήμα είναι να χτίσουμε ένα δίκτυο τοπικών φορέων, ώστε σε επόμενο επίπεδο οι κόμβοι αυτοί να γίνουν εθνικοί. Μία από τις τέσσερις θεματικές δραστηριοποίησης του έργου είναι και η ψηφιακή γεωργία».

Εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών στο χωράφι

 Στη συνέχεια, ο κ. Βώρος μας εξήγησε πώς οι ενδιαφερόμενοι αγρότες θα υποστηριχθούν ώστε να εισάγουν ψηφιακές τεχνολογίες στο χωράφι: «Από τον ανωτέρω προϋπολογισμό, τα 2,2 εκατ. θα οδηγηθούν σε ανοιχτές προσκλήσεις, οι οποίες θα βγαίνουν δύο φορές τον χρόνο (οι πρώτες αναμένεται να βγουν από το νέο έτος). Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και στοιχεία, αφορά αγρότες που ενδιαφέρονται να εισάγουν ψηφιακές τεχνολογίες στο χωράφι τους, σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς εταίρους που είτε θα έχουν βρει είτε μπορούν να τον βρουν και με τη δική μας αρωγή, θα υποβάλουν μια πρόταση. Οι προτάσεις θα αξιολογούνται από ειδικούς αξιολογητές, εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον μία πρόταση εγκριθεί, θα έχει έναν χρονικό ορίζοντα έξι μηνών για να υλοποιηθεί.

Κάθε εγκεκριμένη πρόταση θα λάβει ενίσχυση 80.000 ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα υποστηριχθούν και με άλλες υπηρεσίες (μάρκετινγκ, σεμινάρια χρηματοδότησης) από την πύλη ψηφιακής καινοτομίας». Όπως διευκρίνισε ο κ. Βώρος, προτεραιότητα θα έχουν συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών. «Επίσης, το smart4all προβλέπει και τη χρηματοδότηση για “internships”, δηλαδή επισκέψεις και διαμονή σε κάποιον φορέα του εξωτερικού, όπου ένας παραγωγός θα μπορεί, για παράδειγμα, να δει και να μάθει ψηφιακές πρακτικές που εφαρμόζονται στο εξωτερικό στην καλλιέργεια που τον ενδιαφέρει».

Πηγή "Υπαιθρος Χώρα"

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019 08:39

Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 765 χιλιάδων ευρώ

Το ποσό των 765.806,35 € πλήρωσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στις 14/08/2019 σε συνολικά 94 δικαιούχους. 

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών. 

Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019 14:15

Νέες πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους 800.000 ευρώ

Στην καταβολή ποσού ύψους 833.019,32 ευρώ πραγματοποίησε ο  Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) από την Παρασκευή 2 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 5 Αυγούστου. Οι πληρωμές αφορούν μολις 44 δικαιούχους συνολικά.

Πηγή: Υπαιθρος Χώρα

Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019 08:49

«Καμπανάκι» για τα εσπεριδοειδή

Έντονη ανησυχία εκφράζουν οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς εσπεριδοειδών και δη οι Ισπανοί σχετικά με τον αντίκτυπο της «αμερικανικής λίστας» για επιβολή πρόσθετων δασμών, η οποία περιλαμβάνει πορτοκάλια, μανταρίνια, κλημεντίνες, γκρέιπφρουτ και λεμόνια, εξέλιξη που θα επηρεάσει έμμεσα και τις ελληνικές εξαγωγές εσπεριδοειδών.

Το πρόβλημα αναδεικνύει σε επιστολή της προς την επίτροπο Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ η Οργάνωση Fruit Vegetables EUROPE - EUCOFEL. Όπως επισημαίνει η EUCOFEL, η επιβολή πρόσθετου δασμολογικού συντελεστή στα εσπεριδοειδή της Ε.Ε., ιδίως στις κλημεντίνες, θα είχε καταστροφικό αντίκτυπο στον τομέα των εξαγωγών. Όπως εξηγείται στην επιστολή, «επί του παρόντος, οι ισπανικές κλημεντίνες πρέπει να αντιμετωπίσουν πρόσθετα εμπόδια στην είσοδο στην αγορά των ΗΠΑ και να πληρώσουν δασμό 1,9 σεντ / κιλό, ενώ ανταγωνιστικές χώρες όπως η Αυστραλία, η Χιλή, το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, το Μαρόκο, το Μεξικό και το Περού απαλλάσσονται από αυτόν τον δασμολογικό συντελεστή. Επιπλέον, οι ισπανικές εταιρείες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας της Ε.Ε., που είναι αυστηρότερες από τις παραπάνω χώρες. Ως εκ τούτου, ένας πρόσθετος δασμολογικός συντελεστής μέχρι 100% (μέχρι 1,10-1,35 δολ./κιλό) θα σήμαινε την υποχρέωση πώλησης των ισπανικών κλημεντινών στην αγορά των ΗΠΑ στα 2,45 δολ/ kg.

 

Αυτό ουσιαστικά βγάζει τις ισπανικές κλημεντίνες εκτός αμερικανικής αγοράς». Το «κλείσιμο» της αμερικάνικης αγοράς για τους Ισπανούς δημιουργεί ένα ντόμινο επί ευρωπαϊκού εδάφους, αφού σηματοδοτεί ότι οι αδιάθετες ποσότητες των ισπανικών προϊόντων στις ΗΠΑ θα επιδιωχθεί να πωληθούν εντός Ε.Ε. ή σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση πίεση για τις άλλες χώρες παραγωγούς όπως η Ελλάδα. Όσον αφορά το διμερές εμπόριο Ελλάδας-ΗΠΑ στα οπωροκηπευτικά (νωπά και μεταποιημένα), το 2018 η αξία του ανήλθε σε 186,9 εκατ. ευρώ έναντι 32,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα με κύρια προϊόντα τα μεταποιημένα (κομπόστες) και με μοναδικό σχεδόν νωπό προϊόν τα ακτινίδια. Τα αντίστοιχα στοιχεία το 2012 ήταν 100,2 εκατ. έναντι 19 εκατ. ευρώ.

Ελαιόλαδο - Ελιές

Ήδη στον κατάλογο προϊόντων στα οποία δρομολογείται να επιβληθεί δασμός εισαγωγής ύψους από 25% μέχρι και 100% της εμπορικής τους αξίας, τον οποίο εξέδωσε το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) τη 12η Απριλίου 2019 και συμπεριλαμβάνει 425 κωδικούς προϊόντων, συνολικής ετήσιας αξίας εισαγωγών στις ΗΠΑ 21 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβάνεται το ελαιόλαδο. Επίσης στις αρχές Ιουλίου εκδόθηκε συμπληρωματικός κατάλογος που περιλαμβάνει 89 επιπλέον προϊόντα συνολικής αξίας ετησίων εισαγωγών στις ΗΠΑ 4 δισ. δολαρίων, ανεβάζοντας την αξία των εν δυνάμει μέτρων στα 25 δισ. δολάρια. Μεταξύ άλλων αγροτικών προϊόντων, στον συμπληρωματικό κατάλογο είναι και οι πράσινες ελιές σε άλμη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το θέμα του ενδεχομένου επιβολής αντιποίνων από τις ΗΠΑ κατά της Ε.Ε. σε γεωργικά προϊόντα της, διά της επιβολής υψηλών εισαγωγικών δασμών, τέθηκε από την πλευρά του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Ο υπουργός έθεσε το θέμα εκφράζοντας τις πάγιες απόψεις της Ε.Ε., αλλά και επισημαίνοντας την ιδιαίτερη φιλική σχέση που έχουν αναπτύξει ΗΠΑ και Ελλάδα. «Ο εμπορικός αυτός πόλεμος δεν αφορά την Ελλάδα. Αντιθέτως, από το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε γεωργικά προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως είναι το ελαιόλαδο, οι βρώσιμες ελιές, οι κομπόστες φρούτων και τα κατεψυγμένα κεράσια, θα πληγεί το εισόδημα μεγάλου αριθμού μικρών παραγωγών», ανέφερε στον κ. Πάιατ ο κ. Βορίδης, ενώ ζήτησε από τον Αμερικανό πρέσβη να διαβιβάσει προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ το αίτημα της ελληνικής ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβληθούν δασμοί σε αυτά τα προϊόντα.

Πηγή "Ναυτεμπορική"

Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 13:13

Πιστώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2.332.666 ευρώ στις 29 και 30 Ιουλίου

Συνολικό ποσό 2.332.666 ευρώ σε 58 δικαιούχους πλήρωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 29/07/2019 έως τις 30/07/2019.

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως πληρωμές για το Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», μεταφορικά νησιών Αιγαίου και Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων.

Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2019 09:55

ΕΛΓΑ: Πληρωμές 27,7 εκατ. ευρώ σε 55.975 δικαιούχους

Σε πληρωμή 27,7 εκατ. ευρώ σε 55.975 δικαιούχους προχώρησε ο ΕΛΓΑ.

Ειδικότερα  κατέβάλε στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους το συνολικό ποσό των 27.041.822,60 ευρώ, το οποίο αφορά κυρίως αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος ζημιάς 2018 και για το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Διευκρινίζεται ότι για το έτος ζημιάς 2018 καταβάλλεται και το υπόλοιπο 20% των αντίστοιχων αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής.

Επίσης, συνολικά 119 δικαιούχοι πληρώθηκαν 673.531,49 ευρώ για τα προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Πυρκαγιές» και «Ετήσια» 2015 - 2016 - 2017 που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγείσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Πηγή:Ναυτεμπορική

Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019 09:49

Λήξη προθεσμίας ΟΣΔΕ

Οπως γνωρίζετε στις 18/6 λήγει οριστικά η παράταση ενός μήνα που δόθηκε από την ΕΕ για την υποβολή των ΕΑΕ 2019 και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα νέας παράτασης.

Σας ενημερώνουμε  ότι με βάση τα περσινά στοιχεία περίπου 20% των παραγωγών δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής σε πύλη προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Παρακαλούμε όλους τους δικαιούχους παραγωγούς που δεν εχουν κάνει την αίτηση να σπεύσουν στο ΚΕΑ του συνεταιρσμού μας και να υποβάλουν τη δηλωσή τους

Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019 10:11

Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) της δράσης 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2 του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Π.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. 1102/72525/08-04-2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη - αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, από την Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι και την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 12 της ΚΥΑ 2848/145689/28-12-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά στους Οργανισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώσουν τυχόν καταχώρηση στοιχείων σε φακέλους παραγωγών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών, ώστε ληφθούν υπόψη κατά το διασταυρωτικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών.