Παρασκευή, 07 Ιουνίου 2019 09:49

Λήξη προθεσμίας ΟΣΔΕ

Οπως γνωρίζετε στις 18/6 λήγει οριστικά η παράταση ενός μήνα που δόθηκε από την ΕΕ για την υποβολή των ΕΑΕ 2019 και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα νέας παράτασης.

Σας ενημερώνουμε  ότι με βάση τα περσινά στοιχεία περίπου 20% των παραγωγών δεν έχουν εμφανιστεί μέχρι στιγμής σε πύλη προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Παρακαλούμε όλους τους δικαιούχους παραγωγούς που δεν εχουν κάνει την αίτηση να σπεύσουν στο ΚΕΑ του συνεταιρσμού μας και να υποβάλουν τη δηλωσή τους

Τρίτη, 04 Ιουνίου 2019 10:11

Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) της δράσης 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2 του Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Π.Α.Α. 2014-2020, σύμφωνα με την αριθ. 1102/72525/08-04-2019 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη - αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, από την Δευτέρα 03/06/2019 και ώρα 00:00:01 μέχρι και την Παρασκευή 14/06/2019 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 12 της ΚΥΑ 2848/145689/28-12-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά στους Οργανισμούς Ελέγχου & Πιστοποίησης θα πρέπει να ολοκληρώσουν τυχόν καταχώρηση στοιχείων σε φακέλους παραγωγών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών, ώστε ληφθούν υπόψη κατά το διασταυρωτικό έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κατάθεσης των ενδικοφανών προσφυγών.

Πέμπτη, 23 Μαϊος 2019 14:31

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των ΕΑΕ 2019

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019 έως τις 15/6/2019.Για περισότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο παράταση

Σάββατο, 04 Μαϊος 2019 10:27

Μικρές Γεωργικές εκμεταλεύσεις

Τώρα έχεις την ευκαιρία, με την επισκεψή σου στο ΚΕΑ της περιοχή σου να μάθεις, εάν είσαι επιλέξιμος για το μέτρο μικρών αγροτικώ εκμεταλεύσεων