Η Οργάνωση

Περιφέρεια της είναι οι επαρχίες Μαντινείας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, μέρος του δήμου Βόρειας Κυνουρίας και η κοινότητα Καρυών Λακωνίας. Έχει στη δύναμή του 594 υδριτικά  φυσικά μέλη (αγρότες, κτηνοτρόφοι) που προέρχονανται. από τη συγχώνευση 15 συνεταιρισμών του νομού Αρκαδίας.
Λειτουργεί με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας με 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται τα πάσης φύσεως αγροτικά εφόδια.Ο ρόλος της ένωσης στην αγορά είναι μεγάλος και με τις παρεμβάσεις και τις δραστηριότητες της έχει προσφέρει πολλά στους αγρότες και την Αγροτική οικονομία της περιοχής.

Οι εγκαταστάσεις μας Παραγωγής Ζωοτροφών στο 3-ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΥΡΓΟΥ.

Ασφάλειες
Η Ένωση μας πρακτορεύει την ασφαλιστική εταιρία:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.ΓΑ
σε όλους τους κλάδους(ζωής,αυτοκινήτων,πυρός κ.λ.π).

Επιδοτήσεις

Η Ένωση μας σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ έχει αναλάβει το έργο της ενεργοποίησης δικαιωμάτων καθώς και ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, των παραγωγών που ασκούν την δραστηριότητά τους εντός των διοικητικών μας ορίων για να λάβουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούνται.
Επίσης επιστρέφουμε στους αγρότες τον Φ.Π.Α που δικαιούνται κάθε χρόνο μέσω Δ.Ο.Υ..

Αναπτυξιακά προγράμματα

Υποστήριξη Συνεταιρισμών
Η Υπηρεσία Συνεταιρισμών υποστηρίζει λογιστικά και διοικητικά τους πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς-Μέλη της Ένωσης συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους και την επίτευξη των στόχων τους.

ISO 22000

 

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας, πιστοποιήθηκε με το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ISO 22000 για την επεξεργασία, ταξινόμηση, παραγωγή και διάθεση αυτούσιων και σύνθετων ζωοτροφών.
Αυτό αποδεικνύει τη συνεχή ανοδική πορεία της Ένωσης και επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την άριστη ποιότητα των προϊόντων που απολαμβάνουν οι πελάτες εδώ και χρόνια

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες έχουν μηχανογραφηθεί πλήρως με περιφερειακά συστήματα δικτυωμένα με την κεντρική υπηρεσία.