Επιδοτήσεις

Επιδοτήσεις

Η Ένωση μας σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ έχει αναλάβει το έργο της ενεργοποίησης δικαιωμάτων καθώς και ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων, των παραγωγών που ασκούν την δραστηριότητά τους εντός των διοικητικών μας ορίων για να λάβουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις που δικαιούνται.
Επίσης επιστρέφουμε στους αγρότες τον Φ.Π.Α που δικαιούνται κάθε χρόνο μέσω Δ.Ο.Υ..

Αναπτυξιακά προγράμματα

Υποστήριξη Συνεταιρισμών
Η Υπηρεσία Συνεταιρισμών υποστηρίζει λογιστικά και διοικητικά τους πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς-Μέλη της Ένωσης συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους και την επίτευξη των στόχων τους.