Ασφάλειες

Ασφάλειες
Η Ένωση μας πρακτορεύει την ασφαλιστική εταιρία:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.ΓΑ
σε όλους τους κλάδους(ζωής,αυτοκινήτων,πυρός κ.λ.π).