ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Συνεταιρισμός μας  ανακοινώνει ότι, άμεσα θα ξεκινήσει το έργο συλλογής και καταχώρησης αιτήσεων ΟΣΔΕ έτους 2015 από τους αγρότες της περιφέρειας  ΚΕΑ   Τρίπολης.

Για τον σκοπό αυτό ο Συνεταιρισμός δέχεται αιτήσεις με τα Βιογραφικά Σημειώματα ενδιαφερομένων που επιθυμούν να εργασθούν στο έργο αυτό που θα διαρκέσει περίπου 4-5 μήνες.

Θα προτιμηθούν άτομα εξειδικευμένα και με σχετική εμπειρία στο έργο και μετά από συνέντευξη.-

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 19-02-2015

 

                                       ΤΡΙΠΟΛΗ   23 / 01 /2015

                                ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

                                 ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Η ΕΝΩΣΗ

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΤΙΝΑΣ