ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ο  Συνεταιρισμός μας θα διαθέσει Λιπάσματα που έχουν παραμείνει στις αποθήκες μας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχουν πετρώσει, σε πολύ χαμηλές τιμές.

Τα Λιπάσματα βρίσκονται στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού :

1)     ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΓΕΑΣ              τηλέφωνο 2710557243

2)      ΝΑΥΠΛΙΟΥ 58 ΤΡΙΠΟΛΗ τηλέφωνο 2710230633

Η διάθεση θα γίνεται από την Πέμπτη 22/01/2015 και η πληρωμή θα είναι απολύτου μετρητοίς .

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατά την παραλαβή. Τα προϊόντα θα παραληφθούν άμεσα από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και δεν θα παραμείνουν στις αποθήκες μας.