ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός μας (η ΕΝΩΣΗ ) είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, αρκεί να μην έρχεται σε αντίθεση με τα παραγωγικά , οικονομικά & περιβαλλοντικά συμφέροντα των αγροτοκτηνοτρόφων της Αρκαδίας.

Όπως όμως γνωρίζεται, στην περιοχή Μπέλμπερη  μόλις 3 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και στο κέντρο του κάμπου της Μαντινείας, είναι υπό εγκατάσταση μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και παραγωγής βιοαερίου ισχύος 480 kw, με πρώην επωνυμία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Α.Ε. και τώρα KAFSISBIOGAS ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.

Η διεύρυνση των σκοπών της εταιρείας (πλέον επεξεργασία πάσης φύσεως λύματα) αλλά και η συνεχείς ζήτηση γης (πάνω από 100 στρέμματα εγκαταστάσεων αλλά και χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενης γης λίπανσης υγρών λυμάτων ) καταστρέφει την αγροτική οικονομία της περιοχής & θα υποβαθμίσει την αξία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας & την αλλοίωση τω χρήσεων γής.

Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι στην Αρκαδία παράγονται αγροτοκτηνοτροφικά και μελισσοκομικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας & ποιότητας & προϊόντα ΠΟΠ .

Δεδομένου ότι ενόψει της κρίσης, μοχλός ανάπτυξης είναι η Αγροτική Οικονομία & ο Αγροτουρισμός, η μονάδα αυτή θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά  σε ολόκληρη την Αρκαδία και θα οδηγήσει τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα σε εξαθλίωση .

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας να σταματήσει άμεσα αυτό το έργο και να επανεξεταστεί η χωροθέτησή του .

 

 

                   ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
                                     ΑΡΚΑΔΙΑΣ  (Η ΕΝΩΣΗ )

                               ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ