Πληρώθηκαν 886,5 εκατ. στους λογαριασμούς των δικαιούχων επιδότησης αγροτών για το έτος 2014

Την Τρίτη 11-11-2014 πραγματοποιήθηκε σε όλη την Ελλάδα η πληρωμή της προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης, για το έτος 2014, για 656.736 δικαιούχους με το ποσό των 886.450.613,63 €.

Στην περιοχή της Ένωσης Αρκαδίας ολοκληρώθηκε η καταβολή των χρημάτων στους λογαριασμούς των παραγωγών με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας, καθώς είχε γίνει ιδιαίτερα προσεκτική δουλειά από το ΚΕΑ Τρίπολης στις αιτήσεις των δικαιούχων.

Τα χρήματα αυτά έφεραν μια σημαντική ρευστότητα στις εκμεταλλεύσεις των παραγωγών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις τους.