Ειδική Στήριξη σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου του Νομού Αρκαδίας

Προκειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Στήριξη σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου του Νομού Αρκαδίας, για την καλλιεργητική περίοδο 2011 – 2012, έτος ενίσχυσης 2012, θα πρέπει :

οι παραγωγοί να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2 και των σχετικών οδηγιών του ΟΠΕΓΕΠ μέσω των φορέων πιστοποίησης.

Για το λόγο αυτό, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας καλεί τους παραγωγούς σκληρού σιταριού της περιοχής μας για την ενημέρωσή τους και για την ένταξη τους σε Ομάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς AGRO 2, στη συγκέντρωση που διοργανώνει την ΤΡΙΤΗ 21-02-2012 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων πρώην Δήμου Λεβιδίου (όπισθεν Δημαρχείου) στο ΛΕΒΙΔΙ.

Όσοι παραγωγοί δεν έχουν το πιστοποιητικό  AGRO 2.1 – 2.2 δεν θα είναι δικαιούχοι της Ειδικής Στήριξης για το σκληρό σιτάρι.