ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

Στα πλαίσια της σποροπαραγωγής σιτηρών που έχει ξεκινήσει η ΕΑΣ Αρκαδίας και προκειμένου να παραχθεί άριστης ποιότητας σπόρος και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί, αποκτήθηκε από την Οργάνωσή μας καθαριστήριο σπόρων σιτηρών, το οποίο λειτουργεί στις αποθήκες της ΕΑΣ στην οδό Ναυπλίου στην Τρίπολη (πρώην Ψυγεία ΑΓΡΕΞ) και είναι στη διάθεση των παραγωγών που επιθυμούν να καθαρίσουν σιτηρά παραγωγής τους.