ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 26-08-2014 η πρώτη Γενική Συνέλευση του νέου Αγροτικού - Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας  «Η ΕΝΩΣΗ», στην οποία εγκρίθηκε κατά Άρθρο και συνολικά το καταστατικό του νέου Συνεταιρισμού.

Επίσης εξελέγη η προσωρινή Διοίκηση του συνεταιρισμού που αποτελείται από τους :

  1. Τσιοτίνα Αθανάσιο του Σάββα
  2. Κοσκολό Γεώργιο του Χρήστου
  3. Γκάνιο Γεώργιο του Αθανασίου
  4. Καρρά Νικόλαο του Χρήστου
  5. Κλαδούρη Γεώργιο του Σταύρου
  6. Δημητρακόπουλο Λάμπρο του Γεωργίου
  7. Τσιακόπουλο Κωνσταντίνο του Δημοσθένη

 Το νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού θα συγκροτηθεί σε σώμα τις αμέσως επόμενες ημέρες.