ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

    ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσεις:

Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε ότι η έξοδοςων νεαρών ερπουσών των δύο κοκκοειδών είναι σε εξέλιξη. 

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται  προσβολές,  να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:

α) Πρώιμες περιοχές: 2 έως 6 Σεπτέμβρη.

β) Όψιμες περιοχές: 8 ως 12 Σεπτέμβρη.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινός πολτός, Πυριπροξιφέν, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ (μόνο σε πορτοκαλιά και Γκρέιπ φρούτ) . Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τα δέντρα που θα ψεκαστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (ελέγξτε τον κάλυκα και τις ενώσεις των καρπών), να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την κόκκινη ψώρα.Οι επεμβάσεις αυτή την εποχή, θα μειώσουν τους υπάρχοντες πληθυσμούς. Σας θυμίζουμε ότι η καθοριστική επέμβαση για την καταπολέμηση του εντόμου είναι στο τέλος της άνοιξης πριν κλείσει ο κάλυκας.

Φυτ/κά

προϊόντα:

  Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ (μόνο σε πορτοκαλιά και Γκρέιπ φρούτ) .                         

 

3.ΚΟΚΚΟΣ    (Coccus hesperidum)

 Διαπιστώσεις:

 Οι εκκολάψεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που μετά από έλεγχο  διαπιστώνονται προσβολές,

να γίνει επέμβαση στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.

Φυτ/κά

προϊόντα:

 

Θερινός πολτός.                                                                                                                                                    

 

4.ΙΣΕΡΥΑ ΄Ή ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Διαπιστώσεις:

 Η έξοδος των νεαρών ερπουσών είναι σε εξέλιξη.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει έλεγχος για την παρουσία του ωφέλιμου αρπακτικού, το οποίο εφόσον υπάρχει, θα ελέγξει τους πληθυσμούς της  Ισέρυας.  Όπου απαιτείται επέμβαση, αυτή να πραγματοποιηθεί στις ημερομηνίες που αναφέρονται στην κόκκινη ψώρα.

Φυτ/κά

προϊόντα:

 Θερινός πολτός, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ .        

5. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

Διαπιστώσεις:

Υπάρχουν σποραδικές προσβολές με συνύπαρξη όλων των βιολογικών σταδίων.

Οδηγίες:

Να γίνει επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

Φυτ/κά

προϊόντα:

Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ,Ετοξαζόλ,Μιλμπεμεκτίν, Πυρινταμπέν(μόνο στην πορτοκαλιά),Σπιροντικλοφέν (σε πορτοκαλιά και λεμονιά),Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια.

*Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Σπιροντικλοφέν χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

 

6. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ (Αculopspelecassi) & ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει καταπολέμηση.

Φυτ/κά

προϊόντα:

Θερινός πολτός.

 

 

7.ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ-ΦΥΛΟΚΝΙΣΤΗΣ-ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες με προσβολή, που δεν έγινε επέμβαση στα μέσα Αυγούστου να γίνει ψεκασμός άμεσα με την λήψη του δελτίου και έλεγχος μετά από δύο εβδομάδες. Πιθανά λόγω καθυστέρησης της επέμβασης να χρειαστεί επανάληψη. Βλέπε δελτίο 46/6-8-14.

 

8.ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ-ΦΥΛΟΚΝΙΣΤΗΣ-ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες:

Βλέπε δελτίο 46/6-8-14.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  1. 1.   Αυτή την εποχή τα ωφέλιμα αρπακτικά και παράσιτα βρίσκονται σε δραστηριότητα. Η επιλογή του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί, να γίνεται με γνώμονα την προστασία των ωφελίμων.
  2. 2.   Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που                              αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  1. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

 

                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & Α.Α

                                                                 

                                                                   Θ. ΜΗΤΣΙΝΙΚΟΣ