ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ 2014-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Καλούνται οι Αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι) της περιοχής μας

 • Κάτοχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης
 • Ενταγμένοι στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα,(π.χ. Βιολογικής γεωργίας, Βιολογικής κτηνοτροφίας κ.λ.π.)     
 • Δικαιούχοι Εξισωτικής αποζημίωσης,
 • Παραγωγοί που υποχρεούνται στην ασφάλιση της παραγωγής τους  να προσέλθουν άμεσα στο ΚΕΑ Τρίπολης -Ένωση Α.Σ. Αρκαδίας για :
 • Συμπλήρωση & Έλεγχο αίτησης ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2014
 • Συμπλήρωση & Έλεγχο Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α έτους 2014
 • Υποβολή Μητρώου Αγροτών

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2014/ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΚΤΡΟΦΗΣ/ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που δεν έχουν μεταβληθεί από πέρυσι δεν χρειάζεται να προσκομιστούν πάλι.Όσα δικαιολογητικά ανανεώνονται κάθε χρόνο ή έχουν αλλάξει από πέρυσι θα πρέπει απαραιτήτως να τα έχουν μαζί τους οι παραγωγοί, διαφορετικά δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί η Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (φωτοτυπίες σε χαρτί Α4) :

 1. 1.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. 2.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ 2013 ή Ε1
 3. 3.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
 4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΓΑ (για τους ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ)
 5. 5.       Α.Μ.Κ.Α.
 6. 6.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΩΝ (για ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ)- Υποχρεωτικά
 7. 7.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Ε9 ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ (για ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ) -Υποχρεωτικά
 8. 8.       ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (προσφάτως ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές- ΧΩΡΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ)
 9. 9.       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ (από το Δήμο)
 10. 10.   ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΡΙΝΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ (για μετακινούμενους κτηνοτρόφους)
 11. 11.   ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (για Μελισσοκόμους )
 12. 12.   ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
 13. 13.   ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (π.χ. Βιολογική Γεωργία, Νέος Αγρότης, Διάδοχος Γεωργού Πρόωρης Συνταξιοδότησης κλπ)
 14. 14.   ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 1. 1.       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ  ΚΑΤΟΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
 2. 2.       ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (για νέους αγρότες)
 3. 3.       ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΙΝΟ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ (για μετακινούμενους κτηνοτρόφους)
 4. 4.       Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν είναι υπόχρεος να υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος