ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014

Ενημερώνονται όλοι οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι της Αρκαδίας ότι από 21-03-2014 ξεκίνησε η διαδικασία μεταβίβασης των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) για το έτος ενίσχυσης 2014.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ορίζεται η Πέμπτη 15 Μαΐου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας στην Τρίπολη, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8.