Πιστοποίηση παραγωγών για την Ειδική Στήριξη στο Σκληρό Σιτάρι.

Προκειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Στήριξη σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου του Νομού Αρκαδίας, για την καλλιεργητική περίοδο 2013 – 2014, έτος ενίσχυσης 2014, θα πρέπει οι παραγωγοί να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των προτύπων της σειράς AGRO 2 και των σχετικών οδηγιών του ΟΠΕΓΕΠ μέσω των φορέων πιστοποίησης.

 Για το λόγο αυτό, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας καλεί τους παραγωγούς σκληρού σιταριού της περιοχής μας να προσέλθουν στα γραφεία της ΕΑΣ και να ενταχθούν στην Ομάδα Παραγωγών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των παραγωγών είναι να διαθέτουν καρτελάκια και τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου.  

Όσοι παραγωγοί δεν έχουν το πιστοποιητικό  AGRO 2.1 – 2.2 δεν θα είναι δικαιούχοι της Ειδικής Στήριξης για το σκληρό σιτάρι.