Οικονομική στήριξη κτηνοτρόφων 2013

Στα πλαίσια των Μέτρων Ειδικής Στήριξης που ελήφθησαν από τη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 και προκειμένου να λάβουν την πρόσθετη ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι του Νομού Αρκαδίας θα πρέπει έως 31-01-2014 να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία, στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη, 22100.

Συγκεκριμένα ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες:

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ :

1) Πρόσθετη ενίσχυση αιγοπροβάτων, για γεωργούς που διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα προβατίνες ή αίγες ηλικίας άνω των 12 μηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας . Απαιτείται φωτοτυπία όλων των σελίδων των μητρώων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (παλαιού και νέου) ενημερωμένα με την ετήσια απογραφή έτους 2013 από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

2) Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση αιγοπροβάτων για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. Απαιτείται απόσπασμα του γενεαλογικού βιβλίου του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.

3) Πρόσθετη ενίσχυση για μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές. Απαιτείται η άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο και από θερινό βοσκότοπο εφόσον αυτές δεν έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά για την Εξισωτική Αποζημίωση 2013.

 

ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ  

1) Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής (για αριθμό από 2 μέχρι 30 ηλικίας από 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης).

2) Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση για τις μοσχίδες αναπαραγωγής που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. Απαιτείται Βεβαίωση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή Γενεαλογικό πιστοποιητικό.

3) Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων για όσους εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

4) Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων για τις θηλάζουσες αγελάδες που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. Απαιτείται Βεβαίωση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή Γενεαλογικό πιστοποιητικό

Για μετακινούμενους κτηνοτρόφους απαιτείται η άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο και από θερινό βοσκότοπο εφόσον αυτές δεν έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά για την Εξισωτική Αποζημίωση 2013.

Το μητρώο εκμετάλλευσης βοοειδών δεν είναι απαραίτητο να προσκομισθεί γιατί η άντληση των στοιχείων θα γίνει μηχανογραφικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας από την κτηνιατρική βάση δεδομένων.

 Τέλος, απαιτείται φωτοτυπία όλων των σελίδων των μητρώων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (παλαιού και νέου) ενημερωμένα με την ετήσια απογραφή έτους 2013 από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία για όσους κτηνοτρόφους αιτούνται ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ έτους 2013 ανεξαρτήτως αριθμού ζώων, ακόμη και αν διατηρούν λιγότερα από 50 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα.