Ακατάλληλος Πατατόσπορος

      ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΠΠΥΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

        ΚΕΡΑΣΙΤΣΑ ΤΕΓΕΑΣ    

         220.12 ΣΤΑΔΙΟ                          

 Σας ενημερώνουμε ότι , από έγκυρες και διασταυρωμένες πληροφορίες  κατά την καλλιεργητική περίοδο της πατάτας στην περιοχή μας διακινούνται από εμπόρους και όχι μόνο , που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες διακίνησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ποσότητες πατατοσπόρου αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης χωρίς πιστοποίηση.

 

Το γεγονός αυτό εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για την περιοχή μας με τον φόβο μόλυνσής της από διάφορες ιώσεις και βακτήρια καραντίνας , τον αποκλεισμό των παραγωγών από διάφορες αποζημιώσεις ή επιδοτήσεις που απαιτούν καλλιέργεια με πιστοποιημένο πατατόσπορο και γενικά τις αβέβαιες αποδόσεις της καλλιέργειας .

Μετά από αυτά σας παρακαλούμε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εντατικοποιηθούν οι ελέγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα .

Όπως γνωρίζεται ο  πατατόσπορος πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να διακινείται από επιχειρήσεις που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες εμπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού γιατί έτσι θα προστατευθούν οι πατατοκαλλιεργητές της περιοχής μας .-

                                               ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

                                                               Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ