ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ : Απογραφή εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων έτους 2013.

Σε ανακοίνωσή της η Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου αναφέρει ότι όλοι οι κάτοχοι κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούνται στη διενέργεια ετήσιας απογραφής για το έτος 2013. Οι απογραφές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την 1η Νοεμβρίου έως και την 15η Δεκεμβρίου και να κοινοποιηθούν στην κτηνιατρική υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα από τη διενέργειά της και το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση η  Δ/νση Κτηνιατρικής θα ανακοινώσει έγκαιρα ένα πρόγραμμα παραλαβής απογραφών για κάθε Δήμο και Τοπικό Διαμέρισμα της περιφέρειάς μας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

 

 

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου  ανακοινώνεται ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι υποχρεούνται να διενεργήσουν τις ετήσιες απογραφές  εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2013 από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και να τις κοινοποιήσουν στην κτηνιατρική υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη διενέργειά της και το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου που είναι η καταληκτική ημερομηνία .

Η  υποχρέωση διενέργειας απογραφής και κοινοποίησής της στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ισχύει για όλους τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, ακόμη και αν έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο, εφόσον δεν έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής λειτουργίας.

Από την υπηρεσία μας θα καταρτιστεί πρόγραμμα παραλαβής απογραφών ανά Δήμο και Τοπικό Διαμέρισμα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.  

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους παρακαλούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι:

  1. 1.    να τηρήσουν το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί
  2. 2.    Κατά την προσέλευσή τους να προσκομίζουν πλήρως και σωστά ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης με τις μεταβολές και απογραφή ζωικού πληθυσμού. Μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά.

Υπενθυμίζουμε ότι η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και έχει αξία υπεύθυνης δήλωσης.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα:

2710222520 και 2710222897(Δ/νση Κτηνιατρικής Περ. Πελοποννήσου & Τμήμα Κτην/κής Αρκαδίας) 

2796022291   Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεβιδίου

2755022211   Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Άστρους