Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ μόνο για πιστοποιημένο πατατόσπορο

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας ενημερώνει τους παραγωγούς πατάτας της περιοχής της και ιδιαίτερα αυτούς που ζημιώθηκαν από την πρόσφατη χαλαζόπτωση, ότι έπειτα από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο υπό τον αναπληρωτή υπουργό κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο προέκυψαν τα εξής:

 α) Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική Νομοθεσία  (Π.Δ. 365/2002/Α΄307) οι παραγωγοί πατάτας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πατατόσπορο που να πληροί τις προϋποθέσεις του παραρτήματος IV Μέρος Α κεφάλαιο ΙΙ του παραπάνω Π.Δ.. Τέτοιος είναι:

  • ο πιστοποιημένος πατατόσπορος που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή
  • η πατάτα που έχει παραχθεί από την προηγούμενη καλλιέργεια του ίδιου του παραγωγού και θα χρησιμοποιηθεί ως πατατόσπορος στην τρέχουσα καλλιέργεια και μόνο στα δικά του αγροτεμάχια αφού προηγουμένως έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φυτουγειονομικές αρχές (Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής «ΔΑΟΚ») ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω Π.Δ..

β) Ο ΕΛΓΑ σε περιπτώσεις ζημιών σε καλλιέργειες πατάτας από αίτια που καλύπτονται ασφαλιστικά υποχρεούται:

- να ζητά από τους παραγωγούς κατά την υποβολή της δήλωσης ζημιάς την προσκόμιση τιμολογίου αγοράς πιστοποιημένου πατατόσπορου από επιχειρήσεις που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού,

- να ζητά από τις ΔΑΟΚ κατάλογο με τους παραγωγούς που έχουν ελεγχθεί για χρήση προς φύτευση ιδιοπαραγώμενου πατατόσπορου,

-  να αποστέλλει στις αρμόδιες ΔΑΟΚ κατάλογο με τα στοιχεία των παραγωγών που υπέβαλλαν δήλωση ζημιάς καθώς και  τα προσκομισθέντα τιμολόγια αγοράς. 

Οι παραγωγοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις:

α) Δεν θα αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ.

β) Θα τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.