Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

ΜΗΛΙΑ

1.ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

 

 

Διαπιστώσεις: Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης, αρχίζουν με την εμφάνισή της (βλαστικό στάδιο Γ-Γ3 - πράσινη κορυφή) και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα. Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να γίνει μόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες αυτές να είναι βρεγμένες.
 

Οδηγίες:  Ψεκασμός σε όλες τις ποικιλίες στο στάδιο της πράσινης κορυφής (Γ-Γ3).

Φυτ/κά προϊόντα: Εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα.

 2.ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Το έντομο γεννά τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη και η προνύμφη τρώει τους στήμονες και τον ύπερο του άνθους. Το άνθος δεν ανοίγει, ξεραίνεται και παίρνει χρώμα καστανό.

Οδηγίες:  Σε οπωρώνες που την περασμένη χρονιά παρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές, να γίνει ψεκασμός όταν τα δένδρα φτάσουν στα βλαστικά στάδια Γ3 έως Ε2.

Φυτ/κά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός

3.ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ

Οδηγίες:  Σε οπωρώνες που παρατηρούνται προσβολές (κυρίως σε παλιές φυτείες) να γίνει ψεκασμός. Απαιτείται καλή διαβροχή της κόμης και κυρίως των βλαστών και της βάσης του κορμού.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινά λάδια, Φοσμέτ, χλωρπυριφός.

4.ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Οδηγίες:  Σε οπωρώνες που υπήρχαν πέρυσι σοβαρές προσβολές (1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου μύλου ενός μέτρου), μπορεί να γίνει άμεσα επέμβαση εναντίον των χειμερινών αυγών με Κλοφεντεζίν + θερινά λάδια.

Φυτ/κά προϊόντα: β) στα βλαστικά στάδια Ε-Ε2 με Εξιθιαζόξ αν δεν έχει προηγηθεί η επέμβαση με Κλοφεντεζίν.

γ) στην πλήρη πτώση των πετάλων με Ετοξαζόλ, ή Μιλμπεμεκτίν εφόσον δεν έχει προηγηθεί καμία επέμβαση από τις προηγούμενες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1.Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρησης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

H. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ