ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής ευθύνης της ότι υποχρεούνται να συμπληρώσουν το Νέο Μητρώο Αιγοπροβάτων με τις αναλυτικές εγγραφές των ζώων με ηλεκτρονική σήμανση, τα οποία έχουν γεννηθεί και διατηρούνται στην εκμετάλλευση μετά την 01/01/2010.

 

 Η ΕΑΣ Αρκαδίας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση των Νέων Μητρώων Αιγοπροβάτων για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων κτηνοτρόφων.

 Ταυτόχρονα, μέσω της Ένωσης μπορούν οι κτηνοτρόφοι να παραγγέλνουν ηλεκτρονικά ενώτια ή βώλους

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΕΑΣ Αρκαδίας στην Τρίπολη, 28ης Οκτωβρίου 8 ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2710230602 και 2710230622.