Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2013

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς της ότι η υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2013 θα ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 2 Απριλίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 Μόνο για τους θανάτους εντός του 2013 η προθεσμία παρατείνεται έως και 15/05/2013.

Οι αιτήσεις μεταβίβασης θα καταχωρούνται υποχρεωτικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα αποστέλλονται με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αντίστοιχη ταχυδρομική δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης.

Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στην ανωτέρω εφαρμογή θα απορρίπτονται.Επίσης, αιτήσεις οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή, αλλά δεν έχουν αποσταλεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συστημένη επιστολή εντός των ανωτέρω προθεσμιών,  θα απορρίπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Αρκαδίας στην Τρίπολη, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8, στο 2ο όροφο.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2710230602