Οικονομική στήριξη κτηνοτρόφων

Στα πλαίσια των Μέτρων Ειδικής Στήριξης που ελήφθησαν από τη χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 και προκειμένου να λάβουν την πρόσθετη ενίσχυση οι κτηνοτρόφοι του Νομού Αρκαδίας θα πρέπει έως 31-01-2013 να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία, στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη, 22100.

Συγκεκριμένα ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες:

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ :

1) Πρόσθετη ενίσχυση αιγοπροβάτων, για γεωργούς που διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα προβατίνες ή αίγες ηλικίας άνω των 12 μηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασής τους στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας . Απαιτείται φωτοτυπία των μητρώων εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων (παλαιό και νέο) ενημερωμένα με την ετήσια απογραφή έτους 2012 από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. Στη φωτοτυπία να φαίνεται και η απογραφή του 2011.

2) Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση αιγοπροβάτων για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα ανήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. Απαιτείται απόσπασμα του γενεαλογικού βιβλίου του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.

3) Πρόσθετη ενίσχυση για μετακινούμενους αιγοπροβατοτρόφους σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές. Απαιτείται η άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο και από θερινό βοσκότοπο εφόσον αυτές δεν έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά για την Εξισωτική Αποζημίωση 2012.

 

ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ  

1) Πρόσθετη ενίσχυση μοσχίδων αναπαραγωγής (για αριθμό από 2 μέχρι 30 ηλικίας από 16 έως 24 μηνών εντός του έτους ενίσχυσης).

2) Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση για τις μοσχίδες αναπαραγωγής που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. Απαιτείται Βεβαίωση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή Γενεαλογικό πιστοποιητικό.

3) Πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων για όσους εκτρέφουν τουλάχιστον 6 θηλάζουσες αγελάδες κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

4) Συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θηλαζουσών αγελάδων για τις θηλάζουσες αγελάδες που επιπρόσθετα είναι εγγεγραμμένες στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο της φυλής ή στο παράρτημα αυτού. Απαιτείται Βεβαίωση του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή Γενεαλογικό πιστοποιητικό

Για μετακινούμενους κτηνοτρόφους απαιτείται η άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο και από θερινό βοσκότοπο εφόσον αυτές δεν έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά για την Εξισωτική Αποζημίωση 2012.

Το μητρώο εκμετάλλευσης βοοειδών δεν είναι απαραίτητο να προσκομισθεί γιατί η άντληση των στοιχείων θα γίνει μηχανογραφικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απευθείας από την κτηνιατρική βάση δεδομένων.