Δικαιολογητικά Εξισωτικής Αποζημίωσης 2012

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας καλεί όλους τους δικαιούχους Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2012, οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΕΑΣ στην Τρίπολη, στα  τηλέφωνα 2710230622 και 2710230624, ώστε να ενημερωθούν τι πρέπει να προσκομίσουν. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31-01-2013.

Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη ολοκληρώσει το φάκελο της εξισωτικής τους αποζημίωσης για το 2012 δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια.