Παράταση για τα δικαιώματα χρήσης νερού

Τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 υπογράφθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς η απόφαση για την παράταση των αδειών χρήσης νερού για τις υφιστάμενες γεωτρήσεις. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2013.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας συνεχίζει να υποστηρίζει τους παραγωγούς της περιοχής της και συντάσσει φακέλους για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να προσέλθουν εγκαίρως, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην εκπνοή της παράτασης.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2710 230600-6