Φωτοβολταϊκό πάρκο

 

 

 Ξεκίνησαν τα έργα, για την κατασκευή  φωτοβολταϊκού  πάρκου, στην στέγη του εργοστασίου ζωοτροφών  της  Ένωσης. Όπως υποστηρίζουν  στελέχη της  BT Energy της εταιρείας που έχει αναλάβει την κατασκευή, σε λιγότερο από ένα μήνα θα είναι πλήρως λειτουργικό και εκτός από το οικονομικό όφελος που θα έχει η Οργάνωση, θα συμβάλει σημαντικά και στην προστασία του περιβάλλοντος.