Λήξη Προθεσμίας για χορήγηση αδείας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγάδια.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας  ενημερώνει πως λήγει στις 17 Δεκεμβρίου η προθεσμία για τη νομιμοποίηση  των αρδευτικών γεωτρήσεων.

Εάν μία γεώτρηση δεν νομιμοποιηθεί, μέσα σ’ αυτό το διάστημα,  κινδυνεύει να σφραγιστεί καθώς πλέον  θεωρείται παράνομη, ενώ παράλληλα ο ιδιοκτήτης της δεν θα έχει άδεια χρήσης, η οποία είναι απαραίτητη για τη χορήγηση αγροτικών επιδοτήσεων.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν άμεσα την τακτοποίηση των γεωτρήσεών τους. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για τη  χορήγηση άδειας για τη νομιμοποίηση των γεωτρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες  στα τηλέφωνα 2710 230600-6.