Πληρωμή Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2012

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας ενημερώνει τους παραγωγούς μέλη της, ότι η υλοποίηση του έργου της υποβολής δηλώσεων στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ) έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί και οι προβλεπόμενοι αναγκαίοι, από τον κοινοτικό κανονισμό διασταυρωτικοί έλεγχοι, ώστε η πληρωμή των επιδοτήσεων που θα καταβληθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, να πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Την  Πέμπτη 25-10-2012 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της προκαταβολής του 50% της Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2012, η οποία ανέρχεται περίπου στο 1,1 δις ευρώ πανελληνίως.