Έληξε η διορία για την πρόσκληση ενδιαφέροντος Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Έληξε στις 04/09/2012 η λήψη προσφορών από την ΕΑΣ Αρκαδίας  για την κατασκευή φωτοβολταϊκού  Πάρκου  στέγης  συνολικής ισχύος 100Κw.

Συνολικά τέσσερις προσφορές κατατέθηκαν  και  σύντομα θα αξιολογηθούν από την επιτροπή που έχει ορίσει το Διοικητικό συμβούλιο  της Οργάνωσης.