Περίληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος Φ/Β σταθμού ισχύος 99,9 Κw

        Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας με βάση την 424/27-07-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλεί τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές  Φ/Β σταθμών να υποβάλλουν  σχετικές αναλυτικές προσφορές για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 99,9 Κw στην στέγη των ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων της, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού  Τριπόλεως - Πύργου.

     Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας, 28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη Αρκαδίας σε κλειστούς φακέλους, υπόψη του Διευθυντή της Ένωσης κ. Παναγιώτη Κατσικερού, τηλέφωνο 2710 230601, από τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και κάθε πρόσθετο πληροφοριακό στοιχείο .

Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθυνθούν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας Τηλέφωνο 2710-230601.

Απαραίτητα αρχεία για την μελέτη 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ 99kw. analytiki_diakirixi
Νέο κτίριο analytiki_diakirixi 
Παλαιό κτίριο  analytiki_diakirixi