ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΒ ΣΤΑΘΜΟΥ 2012

H Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας με βάση την 423/14-5-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ,προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους κατασκευαστές , να υποβάλλουν σχετικές αναλυτικές προσφορές για τον σχεδιασμό, μελέτη , προμήθεια  απαραίτητου  εξοπλισμού, εγκατάσταση  και θέση ,  σε λειτουργία Φ / Β σταθμού ισχύος 99,9 KW , στην στέγη των κτηριακών εγκαταστάσεων στο 3ο χλμ Τριπόλεως – Πύργου .

Κατά την προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ / Β σταθμού θα τηρηθούν οι όροι που προβλέπει η τεχνική προδιαγραφή Φ / Β σταθμού ισχύος 100 KW της ΑΤΕ Leasing ΑΕ .

          Η ανάδειξη του τεχνοοικονομικού μειοδότη θα γίνει με αξιολόγηση της προσφοράς από αρμόδια επιτροπή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 του μήνα  ΙΟΥΛΙΟΥ   2012 και από ώρα  10:00 έως  12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας 28ης Οκτωβρίου 8 στην Τρίπολη .

 Για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν απευθυνθούν στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας Τηλέφωνο 2710-230601.

Για να δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη της Δημοπρασίας κατεβάστε το παρακάτω αρχείο

analytiki_diakirixi