Χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγάδια.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας ανακοινώνει ότι αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγάδια.

Οι αιτήσεις για την έκδοση της συγκεκριμένης άδειας θα πρέπει να κατατεθούν έως 17/12/2012 το αργότερο, στα κεντρικά γραφεία μας στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8, στην Τρίπολη κάθε Παρασκευή από τις 08:30 έως 13:00.

Η Οργάνωση διαθέτει για τους ενδιαφερόμενους, εξειδικευμένη σύμβουλο,  προκειμένου να σας ενημερώσει και να αναλάβει την διεκπεραίωση του φακέλου σας σχετικά με την αδειοδότηση.