ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας και το ΚΕΑ Τρίπολης σε ενημερώνει πως ξεκίναει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, για το Υπομέτρο 10.1.04: «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα». Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση παραγωγοί που έχουν αρδευόμενα αγροτεμάχια σε Ζώνη Ευπρόσβλητη στα Νιτρικά (λεκανοπέδιο Τρίπολης) , για τα οποία έχουν άδεια χρήσης νερού ή βεβαίωση από ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ, Δήμο.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας αναλαμβάνει την ενημέρωση και την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης είναι η 16-02-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην παραπάνω δράση μπορούν να επικοινώσουν μαζί μας στο τηλ.: 2710-230602-604-622 ή στη διεύθυνση του κεντρικού μας καταστήματος 28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη, 2ος όροφος.