ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας και το ΚΕΑ Τρίπολης σε ενημερώνει πως ξεκίναει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, για το Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας αναλαμβάνει τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του υποψηφίου καθώς καιτη σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίων των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις μπορούν να επικοινώσουν μαζί μας στο τηλ.: 2710-230602 ή στη διεύθυνση του κεντρικού μας καταστήματος 28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη, 2ος όροφος.