ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2016. Μπορείτε να τα δείτε και να τα  κατεβάσετε σε μορφή pdf πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο.       isolog