ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2012

Ενημερώνονται όλοι οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι της Αρκαδίας ότι ξεκίνησε η διαδικασία μεταβίβασης των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης (Δ.Ε.Ε.) για το έτος ενίσχυσης 2012.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης ορίζεται η Δευτέρα 2 Απριλίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας στην Τρίπολη, στη διεύθυνση 28ης Οκτωβρίου 8.