ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 2017

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση από την 1η Μαρτίου έως και την 27η Μαρτίου 2017.

Η δήλωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ», στα πλαίσια της υποβοήθησης των παραγωγών στις συναλλαγές τους με τους δημόσιους φορείς, αναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων.

  •   Απαραίτητά δικαιολογητικά:
    • Εκκαθαριστικό εφορίας φορολογικού έτους 2015
    • Ταυτότητα
    • Ε9 (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια)ή ενοικιαστήριο
  • Πληροφορίες: 2710230604