Ανακοίνωση Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Αρκαδίας για την γρίπη των πτηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Αρκαδίας ενημερώνει όλους του κατόχους πουλερικών ότι λόγω κινδύνου προσβολής των πουλερικών από τον ιό της γρίπης των πτηνών και προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του ιού σε αυτά από τα άγρια πτηνά, να μην τα διατηρούν σε ανοιχτούς χώρους εκτροφών (προαύλια, αυλές, αγρούς κλπ.).

Όλα τα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που να αποκλείουν την επαφή των εκτρεφόμενων πουλερικών με τα άγρια πτηνά.

Ανακοίνωση