ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη των οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2015. Μπορείτε να τα δείτε και να τα  κατεβάσετε σε μορφή pdf πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο.        isolog