ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 15-06-2016

 

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2016 είναι η 15η Ιουνίου 2016.

Επίσης, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2016.

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας και το ΚΕΑ Τρίπολης εξακολουθεί να παραλαμβάνει τις αιτήσεις των παραγωγών με την υποβολή του Εκκαθαριστικού σημειώματος Φορολογικού έτους 2014, στα γραφεία του στην Τρίπολη (28ης Οκτωβρίου 8) και στα εξωτερικά συνεργεία του στο Λεβίδι (Πρώην Δημαρχείο), στη Μεγαλόπολη (Λ. Ζέρβα και Κάικα 1) και στα Τρόπαια (Πρώην Δημαρχείο).