ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 2015-2016

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέα συνεργασία Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας με τον συνεταιρισμό μας (σιτηρά παραγωγών του νομού Αρκαδίας)

0 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-« Η ΕΝΩΣΗ»  λειτουργεί ένα εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών και 7 υποκαταστήματα από τα οποία διατίθενται γεωργικά εφόδια, φάρμακα, ζωοτροφές και λιπάσματα. Συγκεκριμένα, ο Συν/μός λειτουργεί 4 υποκαταστήματα εμπορίας ζωοτροφών, λιπασμάτων και φαρμάκων στην περιοχή της Τρίπολης και 1 στη Δάφνη Γορτηνίας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ένα υποκατάστημα όπου συντηρεί συσκευάζει και εμπορεύεται προϊόντα (μήλα, πατάτες, αχλάδια, βύσσινα, κεράσια κ.λ.π.) των μελών της στην Τεγέα και ένα υποκατάστημα συγκέντρωσης και εμπορίας δημητριακών στο Λεβίδι. Ο ρόλος του Συν/σμού είναι καίριας σημασίας καθώς συνεισφέρει στην υποστήριξη των αγροτών και στην αναπτυξη της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί  μπορούν να απευθύνονται στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς της περιοχής μας όπως και στα γραφεία μας στην Τρίπολη και στα τηλέφωνα 2710 230607-10