Εποχιακή πρόσληψη Κτηνιάτρου

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός  Αρκαδίας η «ΕΝΩΣΗ», ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Κτηνιάτρου, με σύμβαση εργασίας (6) μηνών προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τους κτηνοτρόφους της περιφέρειάς μας .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στον Συνεταιρισμό σχετική αίτηση υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1)Αντίγραφο Πτυχίου Κτηνιατρικής.

2)Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνει ότι δεν διαθέτει Ιδιωτικό κτηνιατρείο ή κατάστημα πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων .

3)Πιστοποιητικό Προϋπηρεσίας  σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα εάν υπάρχει .

4)Αποδεικτικό για γνώση ξένων γλωσσών και Πληροφορικής .

           Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μετά από σχετική συνέντευξη των υποψηφίων .

          Η υποβολή της αίτησης θα γίνει στα γραφεία του Συνεταιρισμού 28ης Οκτωβρίου 8 στην Τρίπολη,  καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 – 14:00 και μέχρι 15/11/2015 .

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2710230600-230601