Ενημερωτική εφαρμογή για "Μικροκαλλιεργητές"

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμογή ενημέρωσης των παραγωγών (https://microkal.opekepe.gr) , για το αν έχουν ενταχθεί αυτομάτως στο καθεστώς των Μικρών Καλλιεργητών.

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί μπορεί να υποβάλει αίτηση απένταξης για το έτος 2015 έως τις 15-10-2015