Καθεστώς των Μικρών Καλλιεργητών 2015-2019

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  το ενημερωτικό δελτίο και η υπ' αριθμ. 105441/01.10.2015 εγκύκλιος όπου θα  βρείτε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος των μικρών καλλιεργητών το 2015. Στο καθεστώς εντάσσονται αυτόματα όσοι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις. Ο μικρός καλλιεργητής έχει την δυνατότητα απένταξης κάθε έτος, ειδικά για το 2015 καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης απένταξης είναι η 15η Οκτωβρίου 2015.