ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2015-2016

Στις 12 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ. μ. θα πραγματοποιηθεί στο Λεβίδι και στην αίθουσα του Φιλοτεχνικού Ομίλου ημερίδα με θέμα : « Συμβολαιακή Γεωργία » 

Το θέμα θα αναπτύξουν στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς .

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της μεγάλης έλλειψης ρευστότητας στον αγροτικό τομέα καλούμε τους αγρότες, να παραβρεθούν  στην ημερίδα προκειμένου να ενημερωθούν και να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των καλλιεργητικών τους δαπανών .-