ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ 2015

Ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας «Η ΕΝΩΣΗ» καλεί όλους τους δικαιούχους Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2015, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συνεταιρισμού στην Τρίπολη, στα  τηλέφωνα 2710230604, 2710230622 και 2710230623, ώστε να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, προκειμένου να είναι πλήρης ο φάκελός τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2015

 1. Ε1 2015
 2. Εκκαθαριστικό Εφορίας  2015
 3. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των

ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο

αιτών/η αιτούσα (αν τα εισοδήματα προέρχονται από συντάξεις).

 • Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν τα εισοδήματα προέρχονται από επιδόματα).
 1. Βεβαίωση από το ασφαλιστικό ταμείο (ΟΓΑ) για τα επιδόματα που δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 και 617-618 στο Ε1 στο όνομα του δικαιούχου Εξισωτικής.
 2. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:
 • Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).
 • Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
 1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα:
 • Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια

Επαγγέλματα.

 1. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν φιλοξενούμενοι ως προς τη μόνιμη κατοικία:
 • Αντίγραφο Ε1 του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου φιλοξενούνται προς απόδειξη του

τόπου μόνιμης κατοικίας.

 1. Λογαριασμό ΔΕΗ χειμερινών μηνών (Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο 2015) αν οι αιτούντες ή αυτοί που τους φιλοξενούν έχουν Κύρια και Δευτερεύουσα Κατοικία π.χ. στην Τρίπολη.
 2. Για τους παραγωγούς που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο:
 • Μητρώο ενημερωμένο με την ετήσια απογραφή και τις μεταβολές μέχρι 31-12-2015. (Μετά την απογραφή 2015)

10. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:

ι. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).

ιι. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής

Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν

Μεταβεί.

 1. Για τους νέους γεωργούς:
 • Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).
 1. Για τους Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κατοίκους Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.
 • Βεβαίωση από το Δήμαρχο ( ή από το Πρόεδρο της Κοινότητας στις περιπτώσεις των Κοινοτήτων που έχουν παραμείνει και μετά την εφαρμογή του ν.3852/10 ) ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων ή απόσπασμα από την υπ΄αριθμ.6519/12 Απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της απογραφής Πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό ( δημότες ) της χώρας» ( ΦΕΚ 2230 Β! 2012)