Διάθεση δίκοκκου μαλακού σίτου τύπου Ντίνκελ

Η Οργανωσή μας διαθέτει από τα μέλη της σιτάρι μαλακό δίκοκκο  τύπου Ντίνκελ

Η ποσότητα που διαθέτουμε ανέρχεται σε 80-100 τόνους και είναι άμεσα διαθέσιμη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ.Ζάβο στο τηλέφωνο 2710230607