ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 15-06-2015

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2015 είναι η 15η Ιουνίου 2015.

Επίσης, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2015.

Για τις περιπτώσεις κληρονομίας εκμετάλλευσης λόγω θανάτου και για να ολοκληρωθεί η Μεταβολή ΔΒΕ, θα πρέπει ο δικαιούχος να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 

  1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟ 40 (συμπληρώνεται στο ΚΕΑ)
  2. ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (συμπληρώνεται στο ΚΕΑ)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (συμπληρώνεται στο ΚΕΑ)
  4. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΗΚΗ:

  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΛΛΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
  3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ) ή ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΘΗΚΗ:

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ