ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κατέχουν Ιδιόκτητους Βοσκοτόπους ή Ενοικιαζόμενους από ιδιώτες ή από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, να προβούν στη δήλωσή τους στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2015, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον κατέχουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

1)      Συμβόλαια ιδιοκτησίας  ή

2)      Tελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού για τις μη εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας ή

3)      Tελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού για τις εμπίπτουσες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας  με άδεια - βεβαίωση χρήσης από τις δασικές υπηρεσίες ή

4)       Για την άδεια και προσδιορισμό χρήσης, επί του συνόλου μιας έκτασης αναφοράς και προσδιορισμό πιθανών εξαιρούμενων τμημάτων να προσκομίζονται:

1.     Βεβαίωση από τις Αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές Υπηρεσίες) για χρήση βόσκησης και

2.     Τοπογραφικό Διάγραμμα στο ΕΓΣΑ ’87  

 Η δήλωση των ιδιωτικών βοσκοτόπων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15-06-2015.

Όσοι κτηνοτρόφοι δεν δηλώσουν καθόλου Ιδιωτικούς Βοσκοτόπους ή χρειάζονται επιπλέον έκταση βοσκοτόπου, θα αιτηθούν την αυτόματη κατανομή Κοινοτικών Βοσκοτόπων βάσει του αριθμού των ζώων που δηλώνουν.